*     דאר אלקטרוני


כניסה תאריך תוספות לכניסה סוג
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 19/09/17 בעת הכתיבה לקובץ ,חשבון יוחלף ב -שם קצר ,באם קיים ב -111 תהליך
7511 הדפסת חברים 14/09/17 עבור בן-במסלול -אם מקור-מעמד ="צובר ותק" אזי הותק ייסכם גם עבור פחות משנה דו"ח
461 קלט תעודות משלוח ספק 13/09/17 נוספה לשונית "חישוב ממ"ן" לחישוב ממ"ן עבור כל שורות ת"מ קלט
7111 הגדרת הלוואות 12/09/17 במסך שינוי-תנאי-הלוואה נוסף שדה "הערה" קלט
7111 הגדרת הלוואות 12/09/17 במסך תת-הלוואה נוסף שדה "הערה" קלט
7111 הגדרת הלוואות 12/09/17 הבדיקה האם סך תתי ההלוואות שווה לסכום ההלוואה שבכותרת לא תסכום תתי-הלוואות שמתחילות ב -h קלט
74395 איפוס יתרות תקציב אישי והעברה לפיננסי 04/09/17 בעת שליפת תנועות התקציב האישי ,לא תשלפנה תנועות שנכתבו במוקד המוגדר ע"י הפרמטר מוקד-איפוס-חש-תושב תהליך
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 04/09/17 רשומה בקובץ תכיל רק חשבון-חובה או חשבון-זכות ,בהתאם לסוג התנועה ,ללא חשבון נגדי תהליך
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת התיחסות ליצירת אצווה +תאריך תוקף קלט
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת התייחסות לניפוק אוטומטי ע"פ מלאי במחסן המנפק קלט
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת שדה הקרנה סטטוס שידור ביקורת קלט
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת שדה קלט "ארץ ביקורת" לכרטיס משטח קלט
111 הגדרת חשבונות 21/08/17 כאשר מקימים חשבון חדש ,ע"י "העתקה" מחשבון קיים ,לא יועתק השדה "שם שע"ם" וכן לא יועתק השדה שמוגדר ע"י הפרמטר "מבזק-עדכון-אפיון" קלט
7386 דוח תרומה לפריט 08/08/17 הוספת מונה רשומות דו"ח
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 בביטול פעילות לבדוק האם יש לנועות ב 7921מעקב להקות קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 הוספת שדה "פעילות אב" מול טבלת הפעילויות +תיאור (כולל במסך המחדלי) קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 הוספת שדה "שם קצר" (char) (כולל במסך המחדלי) קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 הוספת שדה "תאריך תחילת פעילות" (d_start) (כולל במסך המחדלי) קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 להוריד את "פעילות אב" קלט
3126 הגדרת מפרטי אריזה לפריט 07/08/17 הוספת שדה חדש סוג אריזה ביקורת קלט
311 הגדרת פריט 07/08/17 הוספת שדה חדש -איכות תוצרת מול טבלת קודים חדשה קלט
311 הגדרת פריט 07/08/17 הוספת שדה חדש -גודל תוצרת מול טבלת קודים חדשה קלט
311 הגדרת פריט 07/08/17 הוספת שדה חדש -מזהה תוצרת מול טבלת קודים חדשה קלט
339 נתוני כרטיס 07/08/17 הוספת שדה חדש ארץ ביקורת מול טבלת קודים חדשה קלט
339 נתוני כרטיס 07/08/17 הוספת שדה חדש סטטוס שידור להגנת הצומח קלט
6244 קלט ביקורת קבלה 07/08/17 הוספת התייחסות להזמנת העברה ולהעברה בין מחסנים (קוד תנועה מקור בכותרת המבדק) קלט
6244 קלט ביקורת קבלה 07/08/17 הוספת שדות :פעילות ומחסן בכותרת המבדק קלט
1625 ביטול קבלה 06/08/17 לאפשר להעתיק "פרטים" מהשורה הקודמת באמצעות F5 קלט
1685 דוח אובליגו לתאריך 06/08/17 תוקן פורמט 0 דו"ח
174 רישום בהנהלת חשבונות 06/08/17 אם בשורה לביטול לא הוקלד מלל כלשהו ,אזי בשדה פרטים יירשם "ביטול קבלה" קלט
7484 דוחות שיכון 03/08/17 עבור בן-במסלול -אם מקור-מעמד ="צובר ותק" אזי הותק ייסכם גם עבור פחות משנה דו"ח
7422 קלט תנועות תקציב מקובץ 03/08/17 בחלון תוספות נוספה שאלה "טעינת קוד-תקציב ללא רשומת המרה" קלט
7422 קלט תנועות תקציב מקובץ 03/08/17 כאשר קוד-ההעברה כולל המרת קודים וסומן "כ" בשאלה החדשה ,אזי קוד-תקציב שלא קיים בטבלת ההמרה יוחזר כמו שהוא ולא יופיע ברשימת השגויים קלט
7921 מעקב להקה בלולי הפטם 02/08/17 תכנית חדשה :מעקב להקה בלולי הפטם קלט
7386 דוח תרומה לפריט 01/08/17 הוספת שדה מחיר קניה אחרון לתשתית הדוח דו"ח
3834 דוח יתרות מלאי 27/07/17 הוספת שאלה "רק פריטים עם קשר פריט-ספק" דו"ח
3461 קלט העברה בין מחסנים 27/07/17 הוספת האפשרות למשיכה של שורות חו"ג מהפק"ע (הוספת התייחסות לקוד תנועה מקור 501) .אין צורך לעדכן כמות טופלה /סופקה .הטיפול יתבצע גם ברמת הכותרת וגם ברמת השורה קלט
1684 דוח אובליגו לפי סוכן 25/07/17 פיתוח דוח אובליגו מרכז דו"ח
1341 דוח ניכוי חודשי 24/07/17 כאשר מבצעים "דיווח סופי" על תקופת דוח דו-חודשית תתבצע "סגירה" של 2חודשי הדיווח. דו"ח
6222 דו"ח טכנאי 19/07/17 טופלה אפשרות להקלדת מספר שורה קלט
393 הגדרת מחסנים 18/07/17 הוספת שדות :שטח במ"ר ,להקה פעילה (פעילות) +תיאור ,קיבולת מקסימלית (מספר) קלט
1814 ביצוע התאמה 12/07/17 תאריך ארוע יקבל את תאריך הערך בפקודת יומן מפורטת ,אלא אם כן תאריך ערך לא בשנה של g_shqana קלט
461 קלט תעודות משלוח ספק 12/07/17 בעת חישוב מחיר ממן -ייווצר דוח מחירון רק ל -1בחודש הקלנדרי קלט
3834 דוח יתרות מלאי 05/07/17 הוספת חיתוך מספק עד ספק דו"ח
1684 דוח אובליגו לפי סוכן 04/07/17 הוספת 3שדות לתשתית ההדפסה : 1.מסגרת ביטוח 2.אחוז ניצול ביטוח 3.יתרת ביטוח.הסכום שיוצג בשדה מסגרת ביטוח (במטבע חשבון) ילקח משדה `ביטוח אשראי `ב 111.אחוז ניצול צריך לחשב את היחס באחוזים בן יתרת אובליגו כולל לוגיסטי חלקי סכום הביטוח .יתרת ביטוח תהיה סכום הביטוח פחות יתרת אובליגו כולל לוגיסטי דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 02/07/17 בבננות עובדים עם 2מספרי לקוח לקוח לוגיסטי ולקוח פיננסי ,רוצים לשלוף את הדוח לפי לקוח לוגיסטי ולקבל מידע גם מהלקוח הפיננסי שמוגדר ב 111 .נכון להיום מקבלים רשימת ת"מ פתוחות מהלוגיסטי וחשבוניות פתוחות מהפיננסי דו"ח
7386 דוח תרומה לפריט 02/07/17 תוכנית חדשה .כניסה חדשה דו"ח
9326 הגדרת הרשאת תקציב למשתמש 02/07/17 הוספת שדה חובת תקציב כ/ל קלט
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 02/07/17 תוכנית חדשה ליצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני תהליך
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 02/07/17 תוכנית חדשה!!! כניסה חדשה!!! תהליך
4711 קלט חשבוניות ספק 02/07/17 כאשר יש מחסן בכותרת יביא בחלון יצירת שורות רק ת"מ עם אותו מחסן קלט
1652 הדפסת הפקדה לבנק 29/06/17 כאשר הפרמטר אינו ריק ,אזי קובץ ההפקדה יהיה במבנה של הבנק שבפרמטר ללא קשר לבנק של החשבון דו"ח
1652 הדפסת הפקדה לבנק 29/06/17 נוסף פרמטר קובץ-הפקדה-במבנה-בנק דו"ח
3834 דוח יתרות מלאי 28/06/17 הוספת חיתוך מספק עד ספק דו"ח
5846 דו"ח לקוחות דינמי 27/06/17 הוספת חיתוך לפי סוכן בנוסף לחיתוכים הקיימים דו"ח
1684 דוח אובליגו לפי סוכן 25/06/17 פיתוח דוח אובליגו מרכז דו"ח
7452 דו"ח רשת בטחון לחבר 21/06/17 שורות "פירוט משרות" תודפסנה בתחתית הדוח דו"ח
5619 משיכת תעודות מקובץ 18/06/17 תוספת אפשרות למשיכת קובץ כולל מטבע +המרה לשקל ע"פ שער המטבע הקיים במערכת לפי תאריך הארוע בקובץ תהליך
461 קלט תעודות משלוח ספק 18/06/17 בשורות נוסף שדה "כמות במלאי" קלט
461 קלט תעודות משלוח ספק 18/06/17 בשורות נוסף שדה "מחיר ממוצע נע" קלט
5647 העברת תנועות מאשכולבו 15/06/17 נוספה אפשרות לגריעה מהמלאי פריטי-בן של פריט המוגדר "פריט קיט" תהליך
6141 העתקת בנים 13/06/17 העתקת אחוזים ומוביל להשלמה -מצורף אפיון תהליך
7525 קלט שכר עובדי חוץ חלקי 13/06/17 נוספה אפשרות לקלוט נתונים עבור סוג 02 ,רק בשדה "שומה שנתית לעצמאי" קלט
111 הגדרת חשבונות 12/06/17 העתקה לחברות תעתיק רק מה ששונה ואינו ריק בכפוף לפרמטר "עדכון-מלא-חשבון-חברה" קלט
922 החלפת מפתחות 12/06/17 הוספת אפשרות להחלפת מפתח לפי טבלה חדשה ect461ופרמטר "החלפת-מפתח-לפי-טבלה" תהליך
751 הגדרת חבר 11/06/17 טוייב השדה "מספר שנות לימודים" קלט
311 הגדרת פריט 11/06/17 נוסף שדה "גריעת קיט" קלט
751 הגדרת חבר 07/06/17 בחלון "לימודים ארוכים" נוסף שדה "מספר שנות לימוד" קלט
7511 הדפסת חברים 06/06/17 חישוב ותק במעמד בן :עד לתאריך 01/07/2001 -סכימה רגילה .אחרי תאריך זה -ניתן לצבור לכל היותר שנתיים דו"ח
5647 העברת תנועות מאשכולבו 01/06/17 נוסף חלון לחיתוך לפי קוד-קבוצה תהליך
7484 דוחות שיכון 28/05/17 חישוב ותק במעמד בן :עד לתאריך 01/07/2001 -סכימה רגילה .אחרי תאריך זה -ניתן לצבור לכל היותר שנתיים דו"ח
1731 הדפסת המחאות 28/05/17 כאשר מופעל "הפוך-ספרות-אגורות" אזי יתבצע היפוך גם כאשר בפרטים מודפס שרשור של ספר אסמכתאות דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 באיתורית סוכנים יוצגו רק חשבונות המוגדרים כסוכנים ב 111 דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 הוספת כותרת סוכן דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 קפיצת דף אחרי כל לקוח דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 תיקון של מה שביקשתי לגבי סוכן -אין צורך בפרמטר .מה שצריך זה שכשמבקשים שליפה לפי סוכן ,החיפוש צריך להיות לפי החשבון הלוגיסטי ואז דרך חשבון הפיננסי להביא גם את תנועות החשבוניות הפתוחות (תנועות פיננסיות) של החשבון המקושר לחשבון הפיננסי דו"ח
1241 קלט פקודות יומן חיצוניות 18/05/17 אפשרות לטעון קובץ תמחיר עם מסמך 4 תהליך