*     דאר אלקטרוני


כניסה תאריך תוספות לכניסה סוג
571 קלט חשבוניות לקוח 14/12/17 טוייב מבנה 1של מסך כותרת חשבונית קלט
571 קלט חשבוניות לקוח 14/12/17 טוייב מבנה 1של מסך שורות חשבונית קלט
121 קלט פקודות יומן 14/12/17 טופלה בעיה בשיבוש סכום-בתמחיר ,בעקבות עדכון המטבע ממטח לשקל קלט
393 הגדרת מחסנים 11/12/17 הוספת שדה "סוג שיוך" מול טבלת סוגים קלט
631 קלט פקודות עבודה 11/12/17 הוספת לשונית %בקיעה צפוי יפתח חלון להקשת % בקיעה והקשה של מקור החווה קלט
631 קלט פקודות עבודה 11/12/17 שורות חומרי הגלם יווצרו לפי fifo אצוות לפי החווה שנבחרה קלט
77991 ביטול סימון תנועות תקציב אישי לחשבונית 10/12/17 רשימת התעודות שטופלו תהיה ממויינת לפי מוקד ותעודה תהליך
5611 קלט תעודות משלוח 10/12/17 אחרי הקשת תחום מספרים סיריאליים צריך לחזור לשורה ולאפשר לקלוט עוד שדות קלט
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 07/12/17 הקובץ יכיל גם קבלות מזיכוי ישיר תהליך
5594 יצירת הזמנות ללקוחות ממשק 06/12/17 הוספת נעילה למניעת משיכה כפן=ולה של הזמנות על ידי שני תהליכים במקביל תהליך
51146 בנית מחירון לפי טבלאות 05/12/17 נוספה שאלה :הוספת אחוז רווח מהגדרת הפריט תהליך
461 קלט תעודות משלוח ספק 30/11/17 בעת חישוב ממן ,הקריאה ל-בניית מחירון תהיה עם "כ" -"הוספת אחוז רווח מהגדרת הפריט" קלט
5611 קלט תעודות משלוח 28/11/17 יצירת שורות ע"פ מס `סריאלי -מצורף אפיון קלט
4684 דוח מצב תיק עלויות 07/11/17 אפשרות להדפסת מספר תיקים שלא ברצף (חלון)3 דו"ח
572 הדפסת חשבוניות לקוח 05/11/17 הוספת שדה "יתרת חובך כולל חשבון זה" בהדפסת החשבונית דו"ח
572 הדפסת חשבוניות לקוח 05/11/17 הוספת שדה יתרת חוב לקובץ דו"ח
5611 קלט תעודות משלוח 02/11/17 הוספת בקרת פג תוקף אצווה קלט
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 24/10/17 הקובץ יכיל גם חשבוניות-לקוח שנקלטו בפיננסי תהליך
16145 גבייה מזדמנת מלקוחות 19/10/17 לאחר טעינת קובץ-חיוב תופעל פקודת גיבוי לשינוי שם הקובץ ,בהתאם לפרמטר פק-גיבוי-ק-חיוב-מזדמ קלט
7511 הדפסת חברים 19/10/17 התייחסות מיוחד ל"-עצמאות כלכלית" בסוג דוח 5 דו"ח
164 תשלומי מזומן 19/10/17 ב-שורות ,כאשר קולטים שורה חדשה ,"פרטים" שבכותרת יועתקו לשדה "פרטים" בשורה. קלט
661 קלט סיום ייצור 18/10/17 העתקת שדות דיגום וטיב מכותרת 661לכל השורות קלט
925 הודעות ליישות 15/10/17 נוספה אפשרות לקלוט הודעות לקודי תקציב קלט
74393 הפקת חשבוניות (לקוח) מתקציב אישי 15/10/17 הפרטים בחשבונית יהיו תאור של קוד-נגדי או יגיעו משורת התקציב בתלות בפרמטר פרטים-חשב-תושב-נגדי תהליך
62291 הגדרת מכונות 03/10/17 הוספת שדה "פעילות" +תאור בכותרת קלט
631 קלט פקודות עבודה 03/10/17 בחלון החומרים ,פתיחת שדה "מחסן" לקלט +הוספת תאור מחסן קלט
761 סיכומי ועדות 02/10/17 הוספת שדה חשבון +תאור קלט
761 סיכומי ועדות 02/10/17 הוספת שדה קוד תקציב +תאור קלט
761 סיכומי ועדות 02/10/17 הוספתשדה קוד נושא (מול טבלת קודים) +תיאור קלט
74693 חלוקת פירות נכסים 28/09/17 התאמת התוכנית להגדרה עדכנית של אופן הרישום תהליך
7136 מצב הלוואות 28/09/17 טיוב נתוני הדוח ,עבור הלוואות שעברו "שינוי הלוואה" בכניסה 7111 דו"ח
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 19/09/17 בעת הכתיבה לקובץ ,חשבון יוחלף ב -שם קצר ,באם קיים ב -111 תהליך
7511 הדפסת חברים 14/09/17 עבור בן-במסלול -אם מקור-מעמד ="צובר ותק" אזי הותק ייסכם גם עבור פחות משנה דו"ח
461 קלט תעודות משלוח ספק 13/09/17 נוספה לשונית "חישוב ממ"ן" לחישוב ממ"ן עבור כל שורות ת"מ קלט
7111 הגדרת הלוואות 12/09/17 במסך שינוי-תנאי-הלוואה נוסף שדה "הערה" קלט
7111 הגדרת הלוואות 12/09/17 במסך תת-הלוואה נוסף שדה "הערה" קלט
7111 הגדרת הלוואות 12/09/17 הבדיקה האם סך תתי ההלוואות שווה לסכום ההלוואה שבכותרת לא תסכום תתי-הלוואות שמתחילות ב -h קלט
74395 איפוס יתרות תקציב אישי והעברה לפיננסי 04/09/17 בעת שליפת תנועות התקציב האישי ,לא תשלפנה תנועות שנכתבו במוקד המוגדר ע"י הפרמטר מוקד-איפוס-חש-תושב תהליך
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 04/09/17 רשומה בקובץ תכיל רק חשבון-חובה או חשבון-זכות ,בהתאם לסוג התנועה ,ללא חשבון נגדי תהליך
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת התיחסות ליצירת אצווה +תאריך תוקף קלט
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת התייחסות לניפוק אוטומטי ע"פ מלאי במחסן המנפק קלט
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת שדה הקרנה סטטוס שידור ביקורת קלט
661 קלט סיום ייצור 29/08/17 הוספת שדה קלט "ארץ ביקורת" לכרטיס משטח קלט
111 הגדרת חשבונות 21/08/17 כאשר מקימים חשבון חדש ,ע"י "העתקה" מחשבון קיים ,לא יועתק השדה "שם שע"ם" וכן לא יועתק השדה שמוגדר ע"י הפרמטר "מבזק-עדכון-אפיון" קלט
7386 דוח תרומה לפריט 08/08/17 הוספת מונה רשומות דו"ח
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 בביטול פעילות לבדוק האם יש לנועות ב 7921מעקב להקות קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 הוספת שדה "פעילות אב" מול טבלת הפעילויות +תיאור (כולל במסך המחדלי) קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 הוספת שדה "שם קצר" (char) (כולל במסך המחדלי) קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 הוספת שדה "תאריך תחילת פעילות" (d_start) (כולל במסך המחדלי) קלט
2211 הגדרת פעילויות 08/08/17 להוריד את "פעילות אב" קלט
3126 הגדרת מפרטי אריזה לפריט 07/08/17 הוספת שדה חדש סוג אריזה ביקורת קלט
311 הגדרת פריט 07/08/17 הוספת שדה חדש -איכות תוצרת מול טבלת קודים חדשה קלט
311 הגדרת פריט 07/08/17 הוספת שדה חדש -גודל תוצרת מול טבלת קודים חדשה קלט
311 הגדרת פריט 07/08/17 הוספת שדה חדש -מזהה תוצרת מול טבלת קודים חדשה קלט
339 נתוני כרטיס 07/08/17 הוספת שדה חדש ארץ ביקורת מול טבלת קודים חדשה קלט
339 נתוני כרטיס 07/08/17 הוספת שדה חדש סטטוס שידור להגנת הצומח קלט
6244 קלט ביקורת קבלה 07/08/17 הוספת התייחסות להזמנת העברה ולהעברה בין מחסנים (קוד תנועה מקור בכותרת המבדק) קלט
6244 קלט ביקורת קבלה 07/08/17 הוספת שדות :פעילות ומחסן בכותרת המבדק קלט
1625 ביטול קבלה 06/08/17 לאפשר להעתיק "פרטים" מהשורה הקודמת באמצעות F5 קלט
1685 דוח אובליגו לתאריך 06/08/17 תוקן פורמט 0 דו"ח
174 רישום בהנהלת חשבונות 06/08/17 אם בשורה לביטול לא הוקלד מלל כלשהו ,אזי בשדה פרטים יירשם "ביטול קבלה" קלט
7484 דוחות שיכון 03/08/17 עבור בן-במסלול -אם מקור-מעמד ="צובר ותק" אזי הותק ייסכם גם עבור פחות משנה דו"ח
7422 קלט תנועות תקציב מקובץ 03/08/17 בחלון תוספות נוספה שאלה "טעינת קוד-תקציב ללא רשומת המרה" קלט
7422 קלט תנועות תקציב מקובץ 03/08/17 כאשר קוד-ההעברה כולל המרת קודים וסומן "כ" בשאלה החדשה ,אזי קוד-תקציב שלא קיים בטבלת ההמרה יוחזר כמו שהוא ולא יופיע ברשימת השגויים קלט
7921 מעקב להקה בלולי הפטם 02/08/17 תכנית חדשה :מעקב להקה בלולי הפטם קלט
7386 דוח תרומה לפריט 01/08/17 הוספת שדה מחיר קניה אחרון לתשתית הדוח דו"ח
3834 דוח יתרות מלאי 27/07/17 הוספת שאלה "רק פריטים עם קשר פריט-ספק" דו"ח
3461 קלט העברה בין מחסנים 27/07/17 הוספת האפשרות למשיכה של שורות חו"ג מהפק"ע (הוספת התייחסות לקוד תנועה מקור 501) .אין צורך לעדכן כמות טופלה /סופקה .הטיפול יתבצע גם ברמת הכותרת וגם ברמת השורה קלט
1684 דוח אובליגו לפי סוכן 25/07/17 פיתוח דוח אובליגו מרכז דו"ח
1341 דוח ניכוי חודשי 24/07/17 כאשר מבצעים "דיווח סופי" על תקופת דוח דו-חודשית תתבצע "סגירה" של 2חודשי הדיווח. דו"ח
6222 דו"ח טכנאי 19/07/17 טופלה אפשרות להקלדת מספר שורה קלט
393 הגדרת מחסנים 18/07/17 הוספת שדות :שטח במ"ר ,להקה פעילה (פעילות) +תיאור ,קיבולת מקסימלית (מספר) קלט
1814 ביצוע התאמה 12/07/17 תאריך ארוע יקבל את תאריך הערך בפקודת יומן מפורטת ,אלא אם כן תאריך ערך לא בשנה של g_shqana קלט
461 קלט תעודות משלוח ספק 12/07/17 בעת חישוב מחיר ממן -ייווצר דוח מחירון רק ל -1בחודש הקלנדרי קלט
3834 דוח יתרות מלאי 05/07/17 הוספת חיתוך מספק עד ספק דו"ח
1684 דוח אובליגו לפי סוכן 04/07/17 הוספת 3שדות לתשתית ההדפסה : 1.מסגרת ביטוח 2.אחוז ניצול ביטוח 3.יתרת ביטוח.הסכום שיוצג בשדה מסגרת ביטוח (במטבע חשבון) ילקח משדה `ביטוח אשראי `ב 111.אחוז ניצול צריך לחשב את היחס באחוזים בן יתרת אובליגו כולל לוגיסטי חלקי סכום הביטוח .יתרת ביטוח תהיה סכום הביטוח פחות יתרת אובליגו כולל לוגיסטי דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 02/07/17 בבננות עובדים עם 2מספרי לקוח לקוח לוגיסטי ולקוח פיננסי ,רוצים לשלוף את הדוח לפי לקוח לוגיסטי ולקבל מידע גם מהלקוח הפיננסי שמוגדר ב 111 .נכון להיום מקבלים רשימת ת"מ פתוחות מהלוגיסטי וחשבוניות פתוחות מהפיננסי דו"ח
7386 דוח תרומה לפריט 02/07/17 תוכנית חדשה .כניסה חדשה דו"ח
9326 הגדרת הרשאת תקציב למשתמש 02/07/17 הוספת שדה חובת תקציב כ/ל קלט