*     דאר אלקטרוני


כניסה תאריך תוספות לכניסה סוג
6222 דו"ח טכנאי 19/07/17 טופלה אפשרות להקלדת מספר שורה קלט
393 הגדרת מחסנים 18/07/17 הוספת שדות :שטח במ"ר ,להקה פעילה (פעילות) +תיאור ,קיבולת מקסימלית (מספר) קלט
1814 ביצוע התאמה 12/07/17 תאריך ארוע יקבל את תאריך הערך בפקודת יומן מפורטת ,אלא אם כן תאריך ערך לא בשנה של g_shqana קלט
461 קלט תעודות משלוח ספק 12/07/17 בעת חישוב מחיר ממן -ייווצר דוח מחירון רק ל -1בחודש הקלנדרי קלט
3834 דוח יתרות מלאי 05/07/17 הוספת חיתוך מספק עד ספק דו"ח
1684 דוח אובליגו לפי סוכן 04/07/17 הוספת 3שדות לתשתית ההדפסה : 1.מסגרת ביטוח 2.אחוז ניצול ביטוח 3.יתרת ביטוח.הסכום שיוצג בשדה מסגרת ביטוח (במטבע חשבון) ילקח משדה `ביטוח אשראי `ב 111.אחוז ניצול צריך לחשב את היחס באחוזים בן יתרת אובליגו כולל לוגיסטי חלקי סכום הביטוח .יתרת ביטוח תהיה סכום הביטוח פחות יתרת אובליגו כולל לוגיסטי דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 02/07/17 בבננות עובדים עם 2מספרי לקוח לקוח לוגיסטי ולקוח פיננסי ,רוצים לשלוף את הדוח לפי לקוח לוגיסטי ולקבל מידע גם מהלקוח הפיננסי שמוגדר ב 111 .נכון להיום מקבלים רשימת ת"מ פתוחות מהלוגיסטי וחשבוניות פתוחות מהפיננסי דו"ח
9326 הגדרת הרשאת תקציב למשתמש 02/07/17 הוספת שדה חובת תקציב כ/ל קלט
4711 קלט חשבוניות ספק 02/07/17 כאשר יש מחסן בכותרת יביא בחלון יצירת שורות רק ת"מ עם אותו מחסן קלט
1652 הדפסת הפקדה לבנק 29/06/17 כאשר הפרמטר אינו ריק ,אזי קובץ ההפקדה יהיה במבנה של הבנק שבפרמטר ללא קשר לבנק של החשבון דו"ח
1652 הדפסת הפקדה לבנק 29/06/17 נוסף פרמטר קובץ-הפקדה-במבנה-בנק דו"ח
3834 דוח יתרות מלאי 28/06/17 הוספת חיתוך מספק עד ספק דו"ח
5846 דו"ח לקוחות דינמי 27/06/17 הוספת חיתוך לפי סוכן בנוסף לחיתוכים הקיימים דו"ח
1684 דוח אובליגו לפי סוכן 25/06/17 פיתוח דוח אובליגו מרכז דו"ח
7452 דו"ח רשת בטחון לחבר 21/06/17 שורות "פירוט משרות" תודפסנה בתחתית הדוח דו"ח
5619 משיכת תעודות מקובץ 18/06/17 תוספת אפשרות למשיכת קובץ כולל מטבע +המרה לשקל ע"פ שער המטבע הקיים במערכת לפי תאריך הארוע בקובץ תהליך
461 קלט תעודות משלוח ספק 18/06/17 בשורות נוסף שדה "כמות במלאי" קלט
461 קלט תעודות משלוח ספק 18/06/17 בשורות נוסף שדה "מחיר ממוצע נע" קלט
5647 העברת תנועות מאשכולבו 15/06/17 נוספה אפשרות לגריעה מהמלאי פריטי-בן של פריט המוגדר "פריט קיט" תהליך
6141 העתקת בנים 13/06/17 העתקת אחוזים ומוביל להשלמה -מצורף אפיון תהליך
7525 קלט שכר עובדי חוץ חלקי 13/06/17 נוספה אפשרות לקלוט נתונים עבור סוג 02 ,רק בשדה "שומה שנתית לעצמאי" קלט
111 הגדרת חשבונות 12/06/17 העתקה לחברות תעתיק רק מה ששונה ואינו ריק בכפוף לפרמטר "עדכון-מלא-חשבון-חברה" קלט
922 החלפת מפתחות 12/06/17 הוספת אפשרות להחלפת מפתח לפי טבלה חדשה ect461ופרמטר "החלפת-מפתח-לפי-טבלה" תהליך
751 הגדרת חבר 11/06/17 טוייב השדה "מספר שנות לימודים" קלט
311 הגדרת פריט 11/06/17 נוסף שדה "גריעת קיט" קלט
751 הגדרת חבר 07/06/17 בחלון "לימודים ארוכים" נוסף שדה "מספר שנות לימוד" קלט
7511 הדפסת חברים 06/06/17 חישוב ותק במעמד בן :עד לתאריך 01/07/2001 -סכימה רגילה .אחרי תאריך זה -ניתן לצבור לכל היותר שנתיים דו"ח
5647 העברת תנועות מאשכולבו 01/06/17 נוסף חלון לחיתוך לפי קוד-קבוצה תהליך
7484 דוחות שיכון 28/05/17 חישוב ותק במעמד בן :עד לתאריך 01/07/2001 -סכימה רגילה .אחרי תאריך זה -ניתן לצבור לכל היותר שנתיים דו"ח
1731 הדפסת המחאות 28/05/17 כאשר מופעל "הפוך-ספרות-אגורות" אזי יתבצע היפוך גם כאשר בפרטים מודפס שרשור של ספר אסמכתאות דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 באיתורית סוכנים יוצגו רק חשבונות המוגדרים כסוכנים ב 111 דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 הוספת כותרת סוכן דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 קפיצת דף אחרי כל לקוח דו"ח
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 23/05/17 תיקון של מה שביקשתי לגבי סוכן -אין צורך בפרמטר .מה שצריך זה שכשמבקשים שליפה לפי סוכן ,החיפוש צריך להיות לפי החשבון הלוגיסטי ואז דרך חשבון הפיננסי להביא גם את תנועות החשבוניות הפתוחות (תנועות פיננסיות) של החשבון המקושר לחשבון הפיננסי דו"ח
1241 קלט פקודות יומן חיצוניות 18/05/17 אפשרות לטעון קובץ תמחיר עם מסמך 4 תהליך
5611 קלט תעודות משלוח 10/05/17 הוספת אפשרות לשריון משטחים גם כאשר עובדים בשיטת שיוך משטחים לפי לקוח קלט
5791 העברת חשבוניות לקוחות 08/05/17 בהעברה לפיננסי של חשבוניות לקוחות יש לרכז בצד ההכנסות לפי חשבונית חשבונית הכנסה ומספר תיק יבוא של המשטחים בתעודת המשלוח .יש צורך להעביר את כל שורות החשבונית באופן מפורט בצד ההכנסה .ואז לבצע את הריכוז בהתאם למספרי תיק היבוא. תהליך
5791 העברת חשבוניות לקוחות 08/05/17 להכניס את מספר התיק בקובץ שמועבר לתכנת ה"מנהל" בשדה מסמך 2(שדות)28-37 תהליך
7451 חישוב רשת בטחון 04/05/17 לא יתבצע רישום של תנועה כלשהי ,כאשר הסכום הוא אפס תהליך
5221 קליטת ארועי שיווק ללקוח 30/04/17 לא יתאפשר לסגור קריאה עם מטפל 108= קלט
1817 טעינת דפי בנק רב חברתי 20/04/17 טיפול ב SCRIPTכך שיגיע בנק ריק מלאומי. תהליך
1817 טעינת דפי בנק רב חברתי 20/04/17 יתאפשר לחפש פרטי חשבון לפי סניף +חשבון-בנק וללא קוד בנק תהליך
121 קלט פקודות יומן 20/04/17 הוספת מסמך 4 קלט
393 הגדרת מחסנים 18/04/17 הוספת חלון קודי תקציב נגדיים לקוד קבוצה קלט
5647 העברת תנועות מאשכולבו 18/04/17 נוספה אפשרות לכתוב בתקציב האישי לקודי-תקציב-נגדיים שונים ,לפי הגדרת מחסן +קוד קבוצה תהליך
7369 יצירה אוטומטית של תנועות ענפונים 02/04/17 זיהוי פרטי תנועת היעד יהיה לפי הגדרות הפריט שמקושר לענפון תהליך
6111 הגדרת עץ מוצר 28/03/17 השלמה ל% 100בעץ מוצר על פי אפיון מצורף קלט
1812 יצירת דפי בנק רב חברתי 28/03/17 הוספת איתורית אוטומטית לחלון 3 -חשבון מחברה מותאמת תהליך
6246 הדפסת מפרט בדיקות 27/03/17 הוספת טקסט ביקורת אנגלי לאזור דרישה דו"ח
1343 תיקון טבלת ניכויים 27/03/17 התוכנית תתייחס גם ל -"עד ערך" שבפרמטר חברות-לא-לניכוי-שנתי קלט
2242 הע נתונים חיצונים לתמחיר 23/03/17 הגדלת שם הקובץ לטעינה מ -20תווים ל-50 תהליך
171 חשבוניות ספקים 23/03/17 חשבונית מס-לעסקה -בהעתקה (בסטורנו) של שורות הספק מחשבוניות-עסקה ,תאריך הערך יילקח משורות חשבונית העסקה ( ולא מהכותרת של חשבונית המס) קלט
7461 חלוקת קרן חסכון 22/03/17 הוספת עמודה של סכום מומלץ לחלוקה לפני ריבית והצמדה תהליך
7461 חלוקת קרן חסכון 22/03/17 עיצוב פורמט מתאים תהליך
1685 דוח אובליגו לתאריך 14/03/17 יש להוסיף עמודה כך שתתקבלנה 12עמודות ל -12חודשים +עמודה 13"לכל השאר" דו"ח
1731 הדפסת המחאות 09/03/17 הוספת מיון לפי הוראת תשלום דו"ח
51182 הדפסת מחירון ללקוח 09/03/17 הוספת שאלות בחלון תוספות "כולל פריטים סגורים לקלט" ,"כולל חשבונות בגורים לקלט" דו"ח
17292 הוראות תשלום מפורטות מקובץ -חדש 09/03/17 התוכנית טופלה כך שהוראות התשלום תיווצרנה לפי סדר הופעתן בקובץ תהליך
1333 תיקונים לשורות 874 ויצירת קובץ 09/03/17 בעת בניית הקובץ ,תתקבל התראה כאשר ישנה כפילות חשבונית לספק תהליך
1333 תיקונים לשורות 874 ויצירת קובץ 09/03/17 בעת בניית הקובץ ,תתקבל התראה כאשר סוג רשומה I =(עסקה ללקוח רש"פ ) ואורך האסמכתא קצר מ - 7ספרות תהליך
5847 דו"ח ת"מ וחשבוניות פתוחות 07/03/17 תוכנית חדשה כניססה חדשה!!! דו"ח
7369 יצירה אוטומטית של תנועות ענפונים 05/03/17 תוכנית חדשה! כניסה חדשה!! תהליך
1814 ביצוע התאמה 27/02/17 הוספת שאלה בחלון פקודת יומן "פירוט שורות"? קלט
751 הגדרת חבר 16/02/17 הגדלת מערך של ביטוח לאומי ל100 קלט
7331 הגדרת מבצע לאשכולבו 16/02/17 טיפול בupdate_pritim קלט
5619 משיכת תעודות מקובץ 16/02/17 הוספת סוג קובץ "תמ-מאפין" תהליך
7421 קלט תנועות תקציב אישי 16/02/17 בעת מחיקת שורה או תעודה ,יימחק הסימון שלהם בשדות fnn קלט
1685 דוח אובליגו לתאריך 01/02/17 הוספת תקופות להצגת החיובים על פני 13תקופות דו"ח
74381 יצירת חשבוניות מתקציב אישי 11/01/17 תתקבל הודעה במרכז המסך ,כאשר מפעילים התוכנית עם אופן-ביצוע = 3וסוג-חשבונית =טיוטא תהליך
1811 קלט דפי בנק 11/01/17 בתצוגה -התעודות תוצגנה בסדר יורד קלט
5619 משיכת תעודות מקובץ 27/12/16 הוספת מאפיינים לטבלאות emt991,emt992 תהליך
5619 משיכת תעודות מקובץ 27/12/16 נוסף פורמט 21 -טעינת תעודות משלוח כולל סכום תהליך
5619 משיכת תעודות מקובץ 27/12/16 רשימת התעודות המודפסת תהייה ממוינת לפי מוקד ותעודה תהליך
31216 פריט -מפרט 26/12/16 הוספת מחירון קלט
551 קלט הזמנות לקוחות 20/12/16 באיתורית אצווה להוריד מהכמות במלאי את הכמות שכבר שוריינה בהזמנות קודמות קלט
1737 תשלום באמצעות זיכוי לתקציב אישי 18/12/16 נוסף חלון "חודש תקציב" תהליך