*     דאר אלקטרוני


כניסה תאריך תוספות לכניסה סוג
6222 דו"ח טכנאי 19/03/18 הוספת טבלת סוגים לשורות הבדיקות "אופן ביצוע החיסון" קלט
6222 דו"ח טכנאי 19/03/18 הוספת יום בשבוע קלט
6222 דו"ח טכנאי 19/03/18 הוספת יום בשבוע מחושב מתאריך ביצוע קלט
6222 דו"ח טכנאי 19/03/18 תאריך תפוגה להעביר ליד אצווה קלט
5791 העברת חשבוניות לקוחות 19/03/18 ב"-איפוס" -הכמות בתנועה הפיננסית תהיה אפס אבל בתנועה התמחירית הכמות תהיה תואמת לתנועה בחשבונית. תהליך
5791 העברת חשבוניות לקוחות 19/03/18 כאשר ערך הפרמטר הע-חש-לק-קובץ-חיצוני הוא aguda אז תהיה התייחסות לשדה "מאפס כמות כ/ל" שבפעילות תהליך
7369 יצירה אוטומטית של תנועות ענפונים 18/03/18 כאשר ב - 7361 ,בשורת הפריט ,סוג-תנועה-חברת-יעד =ז אזי סוג-התנועה בתעודת היעד תמיד יהיה הפוך מזה של בתנועת המקור תהליך
7369 יצירה אוטומטית של תנועות ענפונים 18/03/18 כאשר ב - 7361 ,בשורת הפריט ,סוג-תנועה-חברת-יעד =ח אזי סוג-התנועה בתעודת היעד יהיה זהה לזה שבתנועת המקור תהליך
1321 כרטסת פיננסית 13/03/18 בפורמט 02במקום עמודת קוד מעמ ליצור עמודה עם מחיר באמצעות שאילתה של חלוקת סכום בכמות כשיש כמות דו"ח
1321 כרטסת פיננסית 13/03/18 הוספת סיכומי ביניים גם לרמה שנייה של המיון דו"ח
1321 כרטסת פיננסית 13/03/18 להציג בפורמט 02את שם הנגדי במקום המספר דו"ח
2211 הגדרת פעילויות 11/03/18 יש להוסיף השדות : sw_ipus_kamut shem_katzar d_startלטבלה etl01 קלט
2211 הגדרת פעילויות 11/03/18 נוסף שדה מאפס כמות כ/ל -לצורך איפוס כמות בהעברה לפיננסי קלט
552 הדפסת הזמנות לקוחות 07/03/18 נוסף פירוט אצוות בהדפסת הזמנת לקוח דו"ח
3441 העברה מפריט לפריט 07/03/18 לאפשר קוד כמות מפריט קלט
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 07/03/18 הוספת מבנה קובץ ל -NextERP תהליך
531 קלט הצעות לקוח 07/03/18 בתלות בפרמטר טופס הוספת-דור-למחירון-לק יתבצע עדכון של מחירון לקוח מתוך קלט הצעות-מחיר קלט
531 קלט הצעות לקוח 07/03/18 הפרמטר פריט-עדכ-אוטו-מחירון יכיל תחיליות של פריטים עבורם עדכון המחירון יתבצע אוטומטית ,ללא שאלה על המסך קלט
451 קלט הזמנות ספק 05/03/18 טיפול בהתייחסות "סגור לקלט" לפריט קלט
7535 דו"ח שנתי (623) 04/03/18 בחלון 3 -נוספה אפשרות 3 =חודשים ינואר עד יוני דו"ח
7441 דוח התקציב 01/03/18 כאשר בנתונים נוספים "מיון וריכוז לפי סוג תנועה בלבד" =כ ,אזי תודפס שורת כותרת "הכנסות" /"הוצאות" בהתאם לסוג התנועה דו"ח
31211 פריט -ספק 28/02/18 שלא תהיה אפשרות לקלוט עדיפות ספק שכבר קיימת קלט
31211 פריט -ספק 28/02/18 שמעדכנים עדיפות 1לפריט אז לעדכן ב 311את הספק קלט
5501 קליטת דוקט 28/02/18 אפשרות לקלוט סעיף תקציב גם בשורה חדשה לפני יצירת הזמנת הספק קלט
4711 קלט חשבוניות ספק 25/02/18 מצורף אפיון קלט
486 דוח קניות לפי ספק 21/02/18 יש להוסיף באזור סה"כ לפריט שדות :פריטת תאור פריט +לשכפל את הכניסה כך שתופיע בתפריט אשכולבו 7387- דו"ח
6244 קלט ביקורת קבלה 06/02/18 בכותרת לפי פרמטר טופס גודל מדגם יעדכן משקל מדגם קלט
6244 קלט ביקורת קבלה 06/02/18 פרמטר טופס רביעיה לבדיקה בשורות הכמות שנמדדה לעומת כמות במדגם קלט
6222 דו"ח טכנאי 04/02/18 בשורות בדיקות הוספת שדה תאריך "תאריך לביצוע" שיהיה ראשון ויחושב מתאריך תחילת שרות בקריאה +מספר ימים בשורת הבדיקה קלט
6222 דו"ח טכנאי 04/02/18 הוספת שדה חדש "תאריך תפוגה" מסוג תאריך קלט
6222 דו"ח טכנאי 04/02/18 העת משיכת קריאת שרות בכותרת משיכת מחסן ופעילות קלט
6222 דו"ח טכנאי 04/02/18 פרמטר טופס -בדיקות לפי ימים קלט
6222 דו"ח טכנאי 04/02/18 שדה חדש "אצווה" אנגלי 20תווים קלט
5594 יצירת הזמנות ללקוחות ממשק 04/02/18 אם הכמויות הם במינוס יש להתייחס לפרמטר חדש של מחסן החזרות תהליך
6221 קלט קריאות שירות 04/02/18 בחלון בדיקות להוסיף מספר ימים קלט
6221 קלט קריאות שירות 04/02/18 בכותרת להוסיף מחסן ,פעילות קלט
6221 קלט קריאות שירות 04/02/18 הוספת אפשרות ךהעתקת תעודה קלט
5501 קליטת דוקט 01/02/18 הוספת שדות פעילות לשורות קלט
642 הדפסת ניפוק חומרים 25/01/18 מיון וריכוז לפי קוד מוצר (קבוצה) דו"ח
5773 חשבונית לקוחות תוספת 23/01/18 הוספת אפשרות לשליפה ללא משטחים , סוג ריכוז "6" מפורט לפי שורות קלט
339 נתוני כרטיס 16/01/18 הוספת אפשרות לעדכון חלקה גם לכרטיסים מראש קלט
7441 דוח התקציב 15/01/18 נוספה אפשרות למיון נתוני קוד התקציב ,רק לפי סוג תנועה (ללא התייחסות ל-קוד תנועה) כולל הדפסת סיכום ביניים לפי סוג התנועה דו"ח
631 קלט פקודות עבודה 15/01/18 חישוב לפי כפולות של 150 קלט
461 קלט תעודות משלוח ספק 08/01/18 הוספת שדה מיקום לשורות ניפוק קלט
461 קלט תעודות משלוח ספק 08/01/18 הוספת שדה מיקום לשורות ת"מ ספקים קלט
9321 הגדרת משתמשים 07/01/18 נוסף מבנה מסך בו ניתן לעדכן את השנה של המשתמש קלט
661 קלט סיום ייצור 25/12/17 הוספת לשונית לפי פרמטר טופס חדש -ריבוי מחסנים מנפקים קלט
661 קלט סיום ייצור 25/12/17 נוסיף לשונית "מחסנים מנפקים" חלון מחסן+תאור מספר שורות ואז הגריעה תהיה בשיטת ניפוק כל המלאי במחסנים קלט
1723 הדפסת הוראות תשלום 24/12/17 כאשר החשבון מזדמן באיזור סה"כ לספק התאור הוא של החשבון הבא במקון התאור מהגדרת החשבון דו"ח
562 הדפסת תעודת משלוח לקוחות 24/12/17 הוספת שדה טקסט-קבוע ל esd20-Pשמקורו ב ect38.יש לשים לב שמדובר בשדה מסוג 14.השדה קיים בפורמט esd25-Pצריך להגדיר אותו הדבר. דו"ח
7131 הדפסת לוח סילוקין 18/12/17 שדה "הערה" מכותרת תת-הלוואה יודפס פעם אחת ,כאשר מודפסת השורה הראשונה של תת ההלוואה דו"ח
1193 עדכון נתוני חשבון מקובץ 17/12/17 בתלות בשאלה "להקים חשבון שלא קיים" -יוקם חשבון שעדין לא קיים ב-111 תהליך
571 קלט חשבוניות לקוח 14/12/17 טוייב מבנה 1של מסך כותרת חשבונית קלט
571 קלט חשבוניות לקוח 14/12/17 טוייב מבנה 1של מסך שורות חשבונית קלט
121 קלט פקודות יומן 14/12/17 טופלה בעיה בשיבוש סכום-בתמחיר ,בעקבות עדכון המטבע ממטח לשקל קלט
393 הגדרת מחסנים 11/12/17 הוספת שדה "סוג שיוך" מול טבלת סוגים קלט
631 קלט פקודות עבודה 11/12/17 הוספת לשונית %בקיעה צפוי יפתח חלון להקשת % בקיעה והקשה של מקור החווה קלט
631 קלט פקודות עבודה 11/12/17 שורות חומרי הגלם יווצרו לפי fifo אצוות לפי החווה שנבחרה קלט
77991 ביטול סימון תנועות תקציב אישי לחשבונית 10/12/17 רשימת התעודות שטופלו תהיה ממויינת לפי מוקד ותעודה תהליך
5611 קלט תעודות משלוח 10/12/17 אחרי הקשת תחום מספרים סיריאליים צריך לחזור לשורה ולאפשר לקלוט עוד שדות קלט
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 07/12/17 הקובץ יכיל גם קבלות מזיכוי ישיר תהליך
5594 יצירת הזמנות ללקוחות ממשק 06/12/17 הוספת נעילה למניעת משיכה כפן=ולה של הזמנות על ידי שני תהליכים במקביל תהליך
51146 בנית מחירון לפי טבלאות 05/12/17 נוספה שאלה :הוספת אחוז רווח מהגדרת הפריט תהליך
461 קלט תעודות משלוח ספק 30/11/17 בעת חישוב ממן ,הקריאה ל-בניית מחירון תהיה עם "כ" -"הוספת אחוז רווח מהגדרת הפריט" קלט
5611 קלט תעודות משלוח 28/11/17 יצירת שורות ע"פ מס `סריאלי -מצורף אפיון קלט
4684 דוח מצב תיק עלויות 07/11/17 אפשרות להדפסת מספר תיקים שלא ברצף (חלון)3 דו"ח
572 הדפסת חשבוניות לקוח 05/11/17 הוספת שדה "יתרת חובך כולל חשבון זה" בהדפסת החשבונית דו"ח
572 הדפסת חשבוניות לקוח 05/11/17 הוספת שדה יתרת חוב לקובץ דו"ח
5611 קלט תעודות משלוח 02/11/17 הוספת בקרת פג תוקף אצווה קלט
1995 יצירת קובץ תנועות יומן לממשק חיצוני 24/10/17 הקובץ יכיל גם חשבוניות-לקוח שנקלטו בפיננסי תהליך
16145 גבייה מזדמנת מלקוחות 19/10/17 לאחר טעינת קובץ-חיוב תופעל פקודת גיבוי לשינוי שם הקובץ ,בהתאם לפרמטר פק-גיבוי-ק-חיוב-מזדמ קלט
7511 הדפסת חברים 19/10/17 התייחסות מיוחד ל"-עצמאות כלכלית" בסוג דוח 5 דו"ח
164 תשלומי מזומן 19/10/17 ב-שורות ,כאשר קולטים שורה חדשה ,"פרטים" שבכותרת יועתקו לשדה "פרטים" בשורה. קלט
661 קלט סיום ייצור 18/10/17 העתקת שדות דיגום וטיב מכותרת 661לכל השורות קלט
925 הודעות ליישות 15/10/17 נוספה אפשרות לקלוט הודעות לקודי תקציב קלט
74393 הפקת חשבוניות (לקוח) מתקציב אישי 15/10/17 הפרטים בחשבונית יהיו תאור של קוד-נגדי או יגיעו משורת התקציב בתלות בפרמטר פרטים-חשב-תושב-נגדי תהליך
62291 הגדרת מכונות 03/10/17 הוספת שדה "פעילות" +תאור בכותרת קלט
631 קלט פקודות עבודה 03/10/17 בחלון החומרים ,פתיחת שדה "מחסן" לקלט +הוספת תאור מחסן קלט