חיפוש חיפוש באתר
 
בית > שמירת הלשון

ספר שמירת הלשון

בספר זה, החפץ חיים מביא את המוסר הכרוך בשמירת הלשון.
הספר כולל שני חלקים:
חלק ראשוןחלק זה מכיל הקדמה, 3 שערים וחתימת הספר .
הקדמה - הסיבות לאי-שמירה על איסורי לשון הרע.
שער הזכירה - כדי לקיים את הפסוק: "זכור את אשר עשה וכו'".
בשער זה מובאים מקורות חז"ל, אשר מתארים את העונש והשכר על שמירת הלשון.
שער התבונה - כלים ועצות איך להימנע מדיבור לשון הרע ואיך להתמודד עם שמיעת לשון הרע.
שער התורה - היתרונות שבלימוד תורה ואיך זה מסייע בשמירת הלשון.
אדם הלומד תורה ברצף ללא ביטול, לא מדבר לשון הרע באותו זמן.
חתימת הספר (חלק הראשון)
חלק שניחלק זה מכיל שבעה פרקים, ומוזכרות בו כל פרשות התורה שיש להן קשר כלשהו לדיבורים אסורים. גם לחלק זה יש בסופו חתימת הספר.
שונות
פרשות התורה מעבר על כל פרשיות התורה, הקשורות לשמירת הלשון.
חתימת הספר (החלק השני)

  
  
רכילות - ציוריםהקודם          הבאהקדמה לשמירת הלשון


© כל הזכויות שמורות למחבר.

חפץ חיים  הלכות לשון הרע  רכילות  שמירת הלשון
סור מרע עשה טוב