חיפוש חיפוש באתר
 
בית

חפץ חיים - שמירת הלשון

אתר זה מוקדש כולו לספריו של החפץ חיים בנושא שמירת הלשון.
תוכן

ספר חפץ חיים
 עוסק בהלכה
 וכולל:
  מצוות עשה ולא תעשה,
  הלכות לשון הרע
  והלכות רכילות.

תוכן

ספר שמירת הלשון
 עוסק במוסר
 וכולל 3 שערים:
       שער הזכירה,
       שער התבונה
       ושער התורה.

תוכןהלכות איסורי לשון הרע

תוכןהלכות איסורי רכילות

תוכן

ספרי חפץ חיים
 רשימת הספרים
 הכוללת:
  תוכן,
  תאריך ההדפסה
  ומקום ההדפסה.

תוכן

הסטוריה
 רשימת תאריכים
 הכוללת:
  ארוע,
  ותאריך.

הערה:
באתר זה, אנסה לתאר בצורה מפורטת את מבנה שני הספרים של החפץ חיים בעברית הקרובה לתקופה שלנו וע"י כך לבנות כלים לזכור את מגוון ההלכות הקשורות לנושא.
יש כאן ניסיון להתמודד עם חלק קטן מן הסוגיות שהחפץ חיים מביא בבאר מים חיים (בעתיד אנסה להוסיף עוד סוגיות כאלה). דוגמא לכך ניתן לראות בדף שעוסק במצוות לא תעשה לפני עיוור לא תתן מכשול באר מים חיים.
המבנה של האתר קרוב מאד למבנה של הספר.
חדש באתר:
אוסף ראשוני של משלי החפץ חיים מספריו השונים.
משלי החפץ חיים.

  
  
         הבאספר החפץ חיים


© כל הזכויות שמורות למחבר.

חפץ חיים  הלכות לשון הרע  רכילות  שמירת הלשון
סור מרע עשה טוב